طبق نتایج یک مطالعه جدید، اشخاص کهن سال در گیر به دیابت با مشکلاتی در مورد تاءمل کردن و حافظه مواجه می‌باشند .

دیابت

با سالم مغز چه می‌کند؟ به گزارش افکارنیوز، پژوهشگران مشاهده کردند در ارتفاع ۵ سال مطالعه، شرکت کنندگان دچار به دیابت شاهد روند کاهش در حافظه و شیوایی کلامی بودند .


محققان دانشگاه تاسمانیا استرالیا با به کارگیری از نسخه برداری MRI مشاهده کردند مغز شرکت کنندگان در مقدمه کوچک خیس بود ولی اندازه کاهش میزان مغز در ارتفاع سال های که شرکت کنندگان زیر پیگیری بودند فرق نکرد .

 مرجع اخبار رسمی 

پایگاه خبری و تحلیلی

«میشل کالیسایا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگرچه حافظه و تلاش اجرایی مانند مهارت های فکری و برنامه ریزی در افراد مبتلا به دیابت با سرعت بالاتری کاهش می یابند، البته این مشکل یار با کاهش در حجم و اندازه مغز نمیباشد .»


این مسئله از لحاظ محققان تعجب آور هست چراکه آنان توقع داشتند کاهش حجم مغز در افراد دارنده مشکل ها فکری و یاد به مراتب مرسوم خیس باشد .»


او در ادامه می افزاید: «ما در آتی به ارتباط بین عامل ها پی خوا هیم پیروزی . اما پیام با اهمیت این میباشد که دیابت نوع۲ بر همت مغز تاثیر می گذارد .»


تحقیقات قبل نشان داده است که ابتلا به دیابت ریسک دمانس (زوال عقل) را در اشخاص دیابتی دو برابر می نماید .

مرجع اخبار رسمی 

پایگاه خبری و تحلیلی


دانشمندان در این مطالعه بیش از ۷۰۰ فرد ۵۵ تا ۹۰ سال را مسئله مطالعه قرار دادند . در سه بازه زمانی زمانی مختلف در ارتفاع این سه سال، شرکت کنندگان پایین تست از نظر مهارت های فکری، برنامه ریزی و یاد قرار گرفتند . هر بار هم اسکن MRI از مغزشان گرفته شد .


حدود نیمی از کمپانی کنندگان با متوسط سنی ۶۸ سال دچار به دیابت نوع۲ بودند . میانگین سنی مجموعه بدون دیابت ۷۳ سال بود .


دانشمندان دریافتند افراد دیابتی در آزمایش مهارت های کلامی و فصاحت کلامی نمرات کمتری دریافت کردند . با این حال نسخه برداری مغزشان حاکی از کوچک شدن حجم مغز کمبود .